Actele necesare (fotocopii) pentru realizarea rapoartelor de evaluare se predau de regula expertului evaluator sau inspectorului imobiliar in momentul efectuarii inspectiei obiectivelor.

De asemenea, actele necesare evaluarii se pot trimite si scanate, in format digital (.pdf) pe adresa de email contact@evaluator-anevar.com.ro.

Actele necesare pentru evaluare in functie de tipul obiectivelor de evaluat sunt:

1. Acte necesare pentru evaluarea apartamentelor

 • act de proprietate
 • incheiere de intabulare
 • extras de carte funciara pentru informare
 • memoriu tehnic
 • plan de amplasament si delimitare (scara 1:200/ :500)
 • fisa bunului imobil
 • releveu apartament
 • copie carte de identitate client / copie Certificat de Inmatriculare (societati comerciale)

2. Acte necesare pentru evaluarea proprietatilor rezidentiale, comerciale si industriale (constructie + teren)

 • Act de proprietate
 • Incheiere de intabulare
 • Extras de carte funciara pentru informare
 • Plan de incadrare in zona (scara 1:5000)
 • Plan de situatie/amplasament si delimitare a bunului imobil/corpului de proprietate (scara 1:2000 / 1:500)
 • Fisa bunului imobil/corpului de proprietate
 • Releveu (schita) pe fiecare nivel al constructiei
 • Certificat de urbanism
 • Autorizatie de construire/desfiintare
 • Proces verbal de receptie la finalizarea lucrarilor
 • Copie carte de identitate client / Copie Certificat de Inmatriculare (societati comerciale)

3. Acte necesare pentru evaluarea terenurilor libere de constructii

 • Act de proprietate
 • Incheiere de intabulare
 • Extras de carte funciara pentru informare
 • Plan de incadrare in zona (scara 1:5000)
 • Plan de situatie (scara 1:2000 / 1:500)
 • Fisa corpului de proprietate (bunului imobil)
 • Certificat de urbanism
 • Copie carte de identitate client / Copie certificat de inmatriculare (societati comerciale)

4. Acte necesare pentru evaluarea bunurilor mobile (automobile, autoturisme)

 • Documente de provenienta (factura, contract de leasing)
 • Carte de identitate
 • Certificat de inmatriculare
 • Fisa tehnica (nivel de echipare, lista de optiuni, dotari, nr. km. la bord, nr. ore de functionare)