audit-energetic

Audit energetic

Ce este auditul energetic?

AUDITUL ENERGETIC al unei cladiri urmarește identificarea principalelor caracteristici termice si energetice ale constructiei si ale instalatiilor aferente acesteia, dar si stabilirea din punct de vedere tehnico-economic a solutiilor de reabilitare si/sau modernizare tehnica si energetica a constructiei și a instalatiilor aferente acesteia.

CERTIFICATUL DE PERFORMANTA ENERGETICA al unei cladiri urmarește declararea si afisarea performantei energetice a cladirii, prezentata intr-o forma sintetica unitara, cu detalierea principalelor caracteristici ale constructiei si instalatiilor aferente acesteia, rezultate din analiza termica si energetica.

Conform Art 19 alin (4) din Legea 372/2005 „contractele de vanzare – cumparare incheiate fara respectarea prevederilor Art 19 alin. (1) din Legea 372/2005 sunt supuse nulitati relative potrivit prevederilor Codului Civil”.

Acte necesare pentru a obtine un CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA si a unui AUDIT ENERGETIC PROFESIONAL

  • contractul de vanzare – cumparare detinut;
  • planurile cladirii/apartamentului;
  • fisa de cadastru OCPI;
  • orice alta informatie legata de istoricul cladirii/apartamentului (anul construirii cladirii/apartamentului ; modificari de spatiu ; modificari de functiune, reparatii).

CERTIFICAT de performanta ENERGETICA – INFORMATII

Valabilitate – zece ani de la data emiterii, cu exceptia situatiei in care pentru cladirea respectiva se executa lucrari de renovare majora.

Cuprinde valori de referinta prevazute de reglementarile tehnice in vigoare privind consumurile de energie si emisiile de CO2.

Se elibereaza proprietarului cladirii.

Auditul energetic este necesar pentru:

  • cladiri noi: se prezinta la comisia de receptie finala si se introduce in cartea tehnica a constructiei;
  • cladiri existente privind vanzarea/cumpararea: se prezinta la notariat in vederea incheierii contractului de vanzare-cumparare;
  • cladiri existente privind inchirierea: se prezinta la administratia fiscala in vederea inregistrarii contractului de inchiriere.