evaluare-intreprinderi-afaceri

Evaluare intreprinderi (afaceri)

Evaluarea intreprinderilor (afacerilor) reprezinta un serviciu profesional, o activitate realizata in comun de mai multi specialisti ce au pregatire in diverse domenii, cum ar fi cel economic, juridic, contabilitate, inginerie sau constructii.

Activitatea de evaluare a unei intreprinderi este condusa de catre un expert evaluator, membru ANEVAR, evaluator de intreprinderi. In cadrul procesului de evaluare sunt create rapoarte de evaluare pentru intreprinderi, generatoare de venit, proprietati specializate, societati comerciale, restaurante, hoteluri, statii de benzina, cazinouri, teatre si cinematografe. Evaluarea activelor necorporale de tipul licentelor, website-urilor, brevetelor de inventii, reprezinta o parte componenta a procesului de evaluare a intreprinderii. Rapoartele de evaluare de intreprinderi sunt utile investitorilor, actionarilor, personalului angajat al intreprinderii, creditorilor sau institutiilor statului.

Evaluarea intreprinderii sau a afacerii (EI), cuprinde urmatoarele etape pentru intocmirea unui raport de evaluare al unei intreprinderi sau a unei afacerii de catre un expert evaluator Anevar (EI):

 1. Etapa initiala, în cadrul careia are loc:
  • cunoasterea preliminara a afacerii evaluate;
  • pregatirea actiunii (stabilirea echipei de evaluare, elaborarea bugetului de timp pe ansamblul lucrarii si pe fiecare actiune, etc.).
 2. Etapa de realizare, structurata dupa cum urmeaza:
  • stabilirea diagnosticului de evaluare;
  • elaborarea ipotezelor de evaluare in vederea conturarii a 2-3 scenarii de evaluare;
  • evaluarea propriu-zisa, care consta in alegerea metodelor de evaluare, aplicarea formulelor conform scenariilor de evaluare si determinarea scarii de valori corespunzatoare metodelor alese.
 3. Etapa concluziilor, concretizata în redactarea raportului de evaluare.

Raportul de evaluare include ca elemente obligatorii:

 • prezentarea afacerii, a echipei de evaluare;
 • mentionarea: expertizelor si studiilor utilizate, a factorilor de risc şi a ipotezelor de evaluare admise, a bibliografiei utilizate;
 • expunerea metodelor de evaluare aplicate;
 • exprimarea opiniei evaluatorului: se reiau valorile grupate pe metodele utilizate, se avanseaza o valoare (un interval de valori) a afacerii, se expun motivele, argumentele ce au determinat solutiile propuse şi valorile economice ale afacerii.

Valoarea afacerii determinata prin mai multe metode de evaluare se înscrie într-un interval care indica o valoare reprezentativa a acesteia. In jurul acestei valori se vor face negocierile de catre participantii la tranzactia ce a reclamat evaluarea.

Diferentele dintre valoarea afacerii stabilita prin expertiza şi diagnostic şi pretul la care convin ulterior partile participante (în cazul vanzarii este vorba de vanzator şi cumparator) sunt relevate prin intermediul unor criterii de diferentiere.