evaluare-terenuri

Pentru estimarea valorii de piata a terenurilor, fie cu destinatie constructii, fie cu destinatie agricola, fie terenuri situate in extravilanul localitatilor se utilizeaza metoda comparatiei directe, apelandu-se la criterii de comparatie specifice fiecarei categorii de teren.

Pentru terenurile intravilane curti – constructii,  criteriile de comparatie sunt: amplasamentul în cadrul localitatii,  forma, dimensiunile, topografia locului, raportul între deschidere si adancime, distanta la retelele de transport, dotarea cu utilitati etc.

Pentru terenurile cu destinatie agricola se utilizeaza criterii de comparatie cum ar fi: clasa de calitate, productivitatea, distanta fata de drumurile de acces principale etc.

Pentru terenurile extravilane din municipii si orase se utilizeaza valorile pe metru patrat de la comunele limitrofe adiacente terenurilor respective.Terenurile din zonele colinare (deal – munte) au grad de fertilitate scazut si nu pot fi lucrate cu mijloace mecanizate; de asemenea drumurile de acces la aceste terenuri sunt greu practicabile. In evaluarea terenurilor se mai tine seama de faptul ca anumite zone rurale au devenit atractive pentru investitii imobiliare (complexe rezidentiale, case de vacanta etc.).

Se cunosc sase metode pentru  evaluarea terenurilor:

 1. comparaţia vânzărilor;
 2. tehnica parcelării şi dezvoltării;
 3. repartizarea (alocarea);
 4. extracţia (prin scădere), numită şi abstracţia;
 5. tehnica reziduală a terenului (capitalizarea venitului rezidual alocat terenului);
 6. capitalizarea rentei funciare (chiriei).

Toate cele sase metode (tehnici) de evaluare a terenului nu sunt altceva decat derivari ale celor trei abordari traditionale ale valorii oricărui tip de proprietate, respectiv abordarea prin comparatie, abordarea prin venit si abordarea prin cost.

Trebuie mentionat ca evaluarea terenurilor este de competenta profesionala a evaluatorului de proprietăti imobiliare, care respecta cerintele GN1- Evaluarea proprietatii imobiliare.

Acte necesare pentru evaluarea terenurilor

Pentru evaluarea proprietatilor imobiliare de tipul terenurilor aferente oricarei categorii de folosinta si anume: evaluare terenuri curti constructii, evaluare terenuri agricole, evaluare terenuri destinatii speciale, evaluare terenuri forestiere  sau terenuri permanent sub ape, sunt necesare urmatoarele documente:

 • documentul care atesta dreptul de proprietate asupra terenului evaluat;
 • extras de Carte Funciara;
 • documentatia cadastrala vizata ANCPI;
 • documentatia din care sa rezulte suprafata terenului ;
 • certificat de urbanism valid din care sa reiasa posibilitatile de dezvolatare (POT, CUT, destinatie, restrictii, etc) – in cazul terenurilor libere de constructii;
 • in cazul in care documentele prezentate nu reflecta situatia constata la inspectie se vor solicita documente suplimentare (autorizatie de construire/demolare, autorizatie de functionare, raport de expertiza tehnica, etc);
 • alte documente specifice functie de tipul proprietatii evaluate (avize, autorizatii, etc).