Impozitul pe cladiri in anul 2021 va fi stabilit in functie de destinatia proprietatii: cladiri rezidentiale sau cladiri nerezidentiale

IMPOZITUL PE CLADIRI PENTRU PERSOANE JURIDICE

1. Cladiri cu destinatie rezidentiala (locativa)

Cota de 0,08% – 0,2% din valoarea impozabila sau de 5% daca proprietarul nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta. Conditia de actualizare nu se aplica in cazul falimentului.

Valoarea impozabila la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datoreaza impozitul poate fi:

 • ultima valoare impozabila inregistrata la organul fiscal;
 • valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare actualizat la fiecare 5 ani;
 • valoarea finala din procesul verbal de receptie a cladirilor nou construite in ultimul an;
 • valoarea rezultata din actul de dobandire al cladirilor dobandite in ultimul an.

2. Cladiri cu destinatie comerciala (nerezidentiala)

Cota de 0,2% – 1,3% din valoarea impozabila (0,4% pentru activitati agricole) sau de 5% daca proprietarul nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta. Conditia de actualizare nu se aplica in cazul falimentului.

Valoarea impozabila la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datoreaza impozitul poate fi:

 • ultima valoare impozabila inregistrata la organul fiscal;
 • valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare actualizat la fiecare 5 ani;
 • valoarea finala din punct de vedere al receptiei cladirilor nou construite in ultimul an;
 • valoarea rezultata din actul de dobandire al cladirilor dobandite in ultimul an.

3. Cladiri cu destinatie mixta

Insumarea impozitelor calculate ca mai sus, pe suprafetele cu destinatiile respective.
In cazul cladirilor cu destinatie mixta, cand proprietarul nu declara la organul fiscal suprafata folosita in scop nerezidential, potrivit alin.1 lit. b), impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,3% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457.

IMPOZITUL PE CLADIRI PENTRU PERSOANE FIZICE

1. Cladiri cu destinatie rezidentiala (locativa)

Cota de 0,08% – 0,2% din valoarea impozabila.
Valoarea impozabila se determina prin metoda indicata in Codul Fiscal.

2. Cladiri cu destinatie comerciala (nerezidentiala)

Cota de 0,2% – 1,3% din valoarea impozabila (0,4% pentru activitati agricole) sau de 2% din valoarea impozabila determimata ca mai sus (prin metoda indicata in Codul Fiscal), daca valoarea impozabila nu poate fi stabilita ca mai jos.

Valoarea impozabila poate fi:

 • valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare actualizat la fiecare 5 ani;
 • valoarea finala din procesul verbal de receptie a cladirilor nou construite in ultimii 5 ani;
 • valoarea rezultata din actul de dobandire al cladirilor dobandite in ultimii 5 ani.

3. Cladiri cu destinatie mixta

In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculeaza prin insumarea:
a) impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential conform art. 457;
b) impozitului determinat pentru suprafata folosita in scop nerezidential, indicata prin declaratie pe propria raspundere, si cu conditia ca cheltuielile cu utilitatile sa nu fie inregistrate in sarcina persoanei care desfasoara activitatea economica, prin aplicarea cotei stabilite conform art. 458 asupra valorii impozabile stabilite conform art. 457, fara a fi necesara stabilirea valorii prin depunerea documentelor prevazute la art. 458 alin. (1).

In cazul cladirilor cu destinatie mixta, cand proprietarul nu declara la organul fiscal suprafata folosita in scop nerezidential, potrivit alin.1 lit. b), impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 0.3 % asupra valorii impozabile determinate conform art. 457.
Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2021

Distribuie

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *