Rapoartele de evaluare pentru impozitare se pot depune pana la data de 30 iunie 2020

In OUG nr. 29/2020 se prevede:

Art. V (1) In anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv prevazut la art. 462 alin. (1), art. 467 alin. (1) si la art. 472 alin. (1) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga pana la data de 30 iunie inclusiv.

(2) In anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv prevazut la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) si art. 472 alin. (2) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare pentru acordarea bonificatiei stabilita de consiliul local, se proroga pana la data de 30 iunie inclusiv.”

Potrivit Codului fiscal:

– art. 462 (1) Impozitul pe cladiri se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie, inclusiv.

– art 458. (1) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,2-1,3% asupra valorii care poate fi:

a) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, depus la organul fiscal local pana la primul termen de plata din anul de referinta;

– art 460 (6) Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza o data la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a cladirii intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii, depus la organul fiscal local pana la primul termen de plata din anul de referinta.

Conform pct. 38 din GEV 500:

  1. Evaluatorul are obligatia sa predea raportul de evaluare referitor la valoarea impozabila, inainte de data stabilita de Codul fiscal pentru plata primei transe a impozitului pe cladiri datorat pe anul in curs.

Coroborand textele de mai sus, primul termen de plata pentru anul in curs s-a prorogat la 30.06.2020, in consecinta si rapoartele de evaluare se pot depune pana la data de 30 iunie 2020.

BIF este disponibil inregistrarii rapoartelor de evaluare.

Cititi integral textul OUG nr. 29/2020.

Distribuie

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *